Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 


Aktualności

30-03-2020

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

(ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

 

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich

do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru 

będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

 

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie

uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

 

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków

we wnioskach już złożonych.

 

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki.

Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  

 

(w zakładce REKRUTACJA znajduje się nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli)

 

23-03-2020

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

SZANOWNI RODZICE!

 

W związku z zaistniałą sytuacją i brakiem możliwości prowadzenia zajęć

dydaktyczno- wychowawczych, podsuwamy Państwu propozycje,

które mogą być przydatne w rozwijaniu kompetencji poznawczych dzieci.

Zapraszamy do zakładek poszczególnych grup w pozycji

"O PRZEDSZKOLU" oraz zakładka "Z EKOLOGIĄ NA TY..."-

,,Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci w domu", ,,Projekt sensoryczny" ,,Eksperymenty"

"CO SŁYCHAĆ U PANI KASI- LOGOPEDY".

 

23-03-2020

DYŻUR

DYŻUR

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach

przedszkolnych w szkołach

 

W obecnej sytuacji epidemicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu

do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. 

W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe

hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas

pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej

rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym

systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

20-03-2020

Informacja o rekrutacji

Informacja o rekrutacji

 

 

 

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie

dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.

Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające

spełnianie kryteriów

 

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać

z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez

zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego

wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

 

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce

„Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru

lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

 

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.